17.06 - 9.07.2019

Marek Sobczyk
Kino

Obraz kinowy opiera się na iluzji ruchu nieruchomych obrazów, liczy się iluzja. Słowo "Kino" mówi: kinetyka, ruchome obrazy, tworzące iluzję ruchu: oglądasz ruch, nie obraz (czasami obraz - pojedynczy fotos), dodatkowo montaż tworzy iluzję oglądania: widzisz tylko to i w taki sposób, jak ci zmontują; nie-uczestniczenie i przemoc w miejsce uczestniczenia i obrazu, i widza w kulturze.

Obraz malarski to obraz nieruchomy, do wielokrotnego oglądania, odczytywania, nie ma w tym iluzji. W projekcie Kino obraz malarza staje się polem przedstawiania, konfrontowania mieszczących się przedstawień-obrazów, wyobrażania, mnożenia obrazów. Nie ma pomiędzy obrazem malarza i zawartymi w nim obrazami-przedstawieniami efektu kinowego - iluzji ruchu i iluzji oglądania. Mimo, że obraz i mieszczące się w nim obrazy są uruchamiane w oczach-w mózgach-w słowach: obrazy przeglądane, obrazy dodawane ?pomiędzy?, wertowane, tasowane, pozostają nieruchome. Słowo "Kino": nie-kinetyka, nie-iluzja, jest marzeniem malarza o uczestniczeniu i obrazu, i widza w kulturze.


W tym roku Galeria Milano
obchodzi 30-lecie swojego istnienia.
Odwiedź nas na Facebook'u

instagram